FAQ

Preguntes freqüents

Puc utilitzar la plantilla de forma gratuïta?

Sí, la plantilla es comparteix amb una llicència Creative Commons. Es pot copiar, redistribuir i modificar, sempre i quan se'n citi l'autor i no es faci amb finalitat comercials.

Per què no es marquen correctament el dies festius?

Per accelerar la càrrega del quadern, els dies festius no es marquen automàticament. Com que els festius només cal marcar-los a l'inici de curs, cal fer-ho manualment. Després d'haver introduït els festius al full Dades del curs, cal utilitzar l'opció del menú Marcar dies festius.

Puc descarregar-me el quadern al meu ordinador en format Excel?

No. El quadern està pensat perquè funcioni en format de Google. Si es descarrega hi haurà opcions que no funcionaran correctament. El fet que el quadern estigui al Drive és un clar avantatge, ja que hi podrem accedir des de qualsevol lloc geogràfic que tingui connexió a internet i amb qualsevol dispositiu (mòbil, tauleta o ordinador) i sempre estarà actualitzat.

Si patim per la connexió a internet, es fàcil configurar l'accés al quadern (i a qualsevol fitxer del Drive) sense internet. Aquest article ho explica.

Si al meu centre no treballem amb 3 avaluacions, puc utilitzar el quadern?

Si treballeu amb menys avaluacions, no hi ha problema. Es deixa en blanc la que no s'utilitza i llestos. Si es treballa amb més de 3 avaluacions, llavors el quadern no us servirà.

El quadern es pot utilitzar tant a Primària com a Secundària?

El quadern està creat per un professor de secundària. Per tant, està més adaptat a aquesta etapa. Tot i això, hi ha professors de primària que també l'utilitzen i estan contents amb el seu ús.

La millor solució és provar-lo i decidir per vosaltres mateixos.

En el desplegable de Matèries del full Competències 1a (i 2a i 3a) no m'apareix cap matèria

Per tal que apareguin les matèries cal seguir dus passes. 

Quina diferència hi ha entre el càlcul de la qualificació per criteri amb la mitjana ponderada i amb el valor màxim?

En el cas que es triï l'opció de valor màxim, si un mateix criteri es treballa des de diferents activitats, la qualificació del criteri és la que s'hagi obtingut amb l'activitat on la qualificació és més alta.

Si un mateix criteri es treballa en més d'una activitat, cal mirar si l'alumne l'assoleix, no quan. Si en una primera activitat no l'assoleix i en una segona sí, ni té massa sentit fer la mitjana. Per això la possibilitat de calcular la qualificació amb el valor màxim. 

Si es tria l'opció mitjana ponderada, es faràa la mitjana de totes les activitats que han treballat un mateix criteri.

Quina diferència hi ha entre el càlcul de la qualificació final per mitjana ponderada o per valor majoritari?

Si es tria l'opció mitjana ponderada, cada criteri es pondera i es calcula la qualificació final.

Si es tria valor majoritari, es calcula pel segon quartil., tenint en compte que si un alumne té més d'un criteri no assolit, la matèria queda com a no assolida.